Illustrasjonsbilde av familie med barn

Aktuell informasjon om planlagte foreldremøter og referat.

Aktuelt

Bilde av Sandfjæra barnehage

Invitasjon til foreldremøte 12. juni

30. april 2018

Sandfjæra barnehage inviterer til foreldremøte for nye barn

Forside på PowerPoint-presentasjon fra SMISIO

Referat fra foreldremøte 09.05.17

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør-Trøndelag (SMISIO) var på besøk

11. mai 2017

Her finner du referatet fra foreldremøte om overgrep.

Informasjon om foreldremøte

Foreldremøte 09.05.2017

Vel møtt til foreldremøte

11. april 2017

Tema: Seksuelle overgrep hos barn i barnehagealder