English A A A A A

Forbud mot oljefyring

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Fra og med 2020 er det forbudt å bruke oljefyring til oppvarming av bolig. Forbudet gjelder for alle boliger og bygninger i Norge, men med noen få unntak.

  • I fritidsboliger, hytter og fyrstasjoner utenfor strømnettet vil det fremdeles være tillatt å bruke fossil fyringsolje og parafin. Det samme gjelder for industribygninger.
  • Driftsbygninger i landbruket og sykehus får noen ekstra år, til 2025, på å gjennomføre tiltakene. 
  • Kommunen kan også i enkelte helt spesielle tilfeller gi dispensasjon.

Hvis du fyrer med gass eller biofyringsolje, vil ikke forbudet gjelde deg.

Forbudet gjelder kun oppvarming i bolig, og ikke bygging eller annen produksjon.

Målgruppe

Det er både huseier og bruker av fyringsanlegget som er ansvarlig for å følge reglene.

Kriterier/vilkår


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Skjema

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-18 14:42
Gyldig til2022-01-20