English A A A A A
Bilde av bråtebrann

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det som hovedregel forbudt å tenne opp bål og grille i eller i nærheten av utmark. Utmark er det meste av skog, fjell, strender, og myr.

Når gjelder bålforbudet?

Forbudet gjelder all bruk av åpen ild: kaffebål, bålpanne, grill, engangsgrill, primus, stormkjøkken og lignende.

Hva gjelder forbudet?

  • Det er forbud mot åpen ild i perioden 15. april til og med 15. september uten tillatalse fra brann- og redningssjefen.
  • Det er forbud mot brenning av hage-, produksjons- og annen type avfall.
  • Det er forbud mot bråtebrenning, som gress, hageavfall, halm og hogstavfall.

Finnes det unntak fra bålforbudet?

Bålforbudet åpner for unntak. Hvis du er helt sikker på at det ikke kan føre til brann kan du tenne små kaffebål, grille, bruke primus eller lignende. Da trenger du heller ikke søke om tillatelse fra brannvesenet.

Sjekk alltid skogbrannvarslet på yr.no før du gjør opp ild i eller i nærheten av utmark. Ikke tenn bål når farenivået er over 40.

Kan jeg grille i min egen hage?

  • Du kan grille i din egen hage selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet. Vær oppmerksom på at dersom skogbrannfarevarselet viser høyt farenivå frarådes all bruk av åpen flamme eller all aktivitet som kan medføre brann.
  • Det er tillatt med åpen brenning med kull og rent trevirke på grill og utepeis, men ikke i nærheten av skogsmark.
  • Det er tillatt med brenning av papir og avfallstrevirke i vedovn eller peis, med unntak av impregnert og malt trevirke.
  • Det er tillatt med kaffebål, sankthansbål og lignende, gitt at det består av rent trevirke, men ikke i nærheten av skogsmark.

Du kan forøvrig levere hageavfall på gjenbrukstorget på Skjenstad.

Hvem har ansvaret for brannsikkerheten?

Det vil alltid være du som gjør opp ild som har det hele og fulle ansvaret for brannsikkerheten, og du må selv vurdere om det er forsvarlig. Dette gjelder også på definerte bål- og grillplasser opprettet av kommunen eller grunneiere. 

Er du i tvil? La være å fyre opp!

Her finner du hjelpemidler for hjelp til å vurdere faren ved å fyre opp.

Hva med større bål, som pinse- og sankthansbål?

Alle større bål som sankthans- og pinsebål skal meldes til brannvesenet senest to uker før bålbrenningen. Brudd på regelverket kan føre til anmeldelse og bot.

Her finner du innmeldingsskjemaet for bålbrenning.