Forberedende rettsmøte 4. mars

Forberedende rettsmøte i Sør-Trøndelag tingrett var opprinnelig berammet til fredag 26. februar. På grunn av saksøkers skifte av advokat, er møtet flyttet til fredag 4. mars. I møtet planlegger domstolen og advokatene videre saksbehandling.

Malvik kommune har i dag mottatt kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett, der retten beslutter at det skal oppnevnes rettsoppnevnt sakkyndig, samt komme med utkast til et mandat. I tillegg gis Malvik kommune medhold i at de dokumenter Malvik kommune har etterspurt skal fremlegges. Kjennelsen er pr. dags dato ikke rettskraftig.

Advokat Bjørn Morten Brauti (404 14 412) i Advokatfirmaet Nidaros DA er kommunens kontaktperson i saken.

Vedlegg: 

Kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett, 24.16

Prosesskriv 05.02 og 15.02.pdf