English A A A A A
Timekort

Her kan du skrive ut ditt timekort

Timekort for gravide i Malvik

Ta med helsekort. blodprøvesvar, urinprøve og ultralydskjema. Blodprøver tas på ditt legekontor.

Planen er satt opp i tråd med nasjonale anbefalinger, og er veiledende. Friske kvinner får tilbud om 8–9 helsekontroller i løpet av et ukomplisert svangerskap. Den gravide har rett til å velge om kontrollene skal foregå hos lege, jordmor eller en kombinasjon av begge.

Vi har som mål å sikre mor og barn god helse gjennom god informasjon, samtaler og veiledning.

Vi håper du blir fornøyd med opplegget!

Her kan du laste ned timekortet

Nyttige informasjonslenker:

helsenorge.no
tryggmammamedisin.no
matportalen.no
ammehjelpen.no