English A A A A A

Folkehelseprofil for Malvik

Folkehelseinstituttet har utarbeidet folkehelseprofiler for hver kommune i januar 2012

Les om Malvik kommunes folkehelseprofil her (klikk på lenken): http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1663&sp=1

Denne profilen er basert på opplysninger fra statlige helsemyndigheter.

Folkehelseloven trådte i kraft 1.januar 2012. Denne loven er en del av samhandlingsreformen. Ett av målene med reformen er å fremme helse og forebygge sykdom i større grad enn i dag. Den nye loven pålegger kommunene og fylkeskommunene å ha en oversikt over  helsetilstand i befolkningen og påvirkningsfaktorer.