English A A A A A

Folkehelseprofil 2013 for Malvik kommune

Folkehelseinstituttet har nå publisert årets statistikk for kommunene. Folkehelseprofilene inneholder et barometer for hver kommune.

Data til profilene er i hovedsak hentet fra helseregistre og andre sentrale registre. I tillegg kommer noen data fra landsomfattende undersøkelser. Nye register som er tilknyttet i år er Kreftregisteret, vaksinasjonsregisteret SYSVAK, Forsvarets helseregister og "KUHR-databasen" som inneholder data fra fastlege og legevakt.

Se Malviks folkehelseprofil for 2013   (pdf-format) 
Les mer på Folkehelseinstituttets hjemmeside om folkehelseprofilene for 2013

Malvik kommune har en lokal temaside om folkehelsearbeid
Kontaktperson er folkehelserådgiver Kari Christensen, e-post: kari.christensen@malvik.kommune.no, tlf: 73 97 20 00