English A A A A A
Illustrasjon til Folkehelsemeldingen

Illustrasjon til Folkehelsemeldingen Yuganov Konstantin

Folkehelsemelding for Malvik kommune

I følge folkehelseloven skal kommunen ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen og påvirkningsfaktorer i miljøet.

I følge folkehelseloven skal kommunen ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen og påvirkningsfaktorer i miljøet. Vi har brukt disse kildene i utformingen av folkehelsemeldingen:

  • opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen har gjort tilgjengelig (SSB, Trondheimsregionen, Folkehelseinstituttet med bla. folkehelseprofil for Malvik kommune, Ungdata, Elevundersøkelsen)

  • kunnskap om kommunale helse- og omsorgstjenestedata. (Årsmeldinger)

  • kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. (LEV VEL , NAV, lokale data fra politiet og virksomheter i kommunen) 

LEV VEL undersøkelsen som Malvik kommune gjennomfører hvert 4. år, forteller oss noe om befolkningens trivsel, livskvalitet og evne til mestring av eget liv. I tillegg har vi benyttet Håndbok i folkehelsearbeid fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

I folkehelseportalen finner dere en tematisk oversikt som gir en analyse over de ulike områdene. Status og utfordringer er beskrevet. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utvikling som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer, såkalte sosiale helseforskjeller. Oversikten er grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi som utarbeides hvert 4. år.