LEV VEL stand på EKM

Folkehelse på Eldres Kulturmønstring

På Eldres kulturmønstring den 1. oktober 2012 i Ytre Malvik Samfunnshus hadde kommunen en stand der vi presenterte noen av folkehelsetilbudene for eldre som Malvik kommune kan tilby.

Den kulturelle spaserstokken
Besøkende fikk informasjon om den forestående Kulturelle spaserstokken som går av stabelen på Rampa torsdag 1. november. Forestillingen har navnet ”Med solstreif og smilehull” og her får besøkende mulighet til å høre vakker sang og pianospill. Tradisjonen tro blir det og god mat og godt selskap på Rampa. Ring 73 97 20 00 og meld deg på.

Lyst på livet
Kommunen informerte også om et nytt tilbud. Dette heter ”Lyst på Livet”. I Lyst på Livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. Det dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. Broene bygges ved å bruke en enkel metode hvor man prøver ut forandringer i eget liv og vurderer resultatene av disse endringene. Fire viktige livsområder er valgt ut; sikkerhet og trygghet, sosialt nettverk, mat og drikke, samt fysisk aktivitet. Lyst på Livet foregår gjennom Livscafeer. En Livscafe er en hyggelig og meningsfull møteplass som skapes av deltakerne i fellesskap. Hyppigheten på Livscafeene kan deltakerne selv bestemme. Disse Livscafeene styres av pensjonistene selv. Kommunen er behjelpelig med praktiske ting, som for eksempel møteplasser og små faglige innspill.
 
Det arrangeres et informasjonsmøte om Lyst på livet på Hornemannsgården i Trondheim fredag 30. november kl 1100 - 1300. Kommunen tilbyr skyss til de som måtte ønske det. Påmelding på tlf 73 97 20 00 – husk å oppgi om du ønsker skyss.
 
Vi ses igjen
Mange var innom standen og slo av en prat med oss. Vi håper at vi ses igjen – enten på Rampa 1. november eller i Trondheim 30. november. Eller aller helst – på begge plasser. Ring 73 97 20 00 og meld dere på.
Besøkende på stand
Besøkende på stand
LEV VEL stand på EKM
LEV VEL stand på EKM
Besøkende på stand
Besøkende på stand