Fokus på praktisk håndtering av mobbesaker

Barne- og familietjenestens barneskoleteam har hatt fokus på mobbing i 2012 og inviterte i den forbindelse André Baraldsnes og Stein Gorseth fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Vest, til å holde et foredrag om praktisk håndtering av mobbesaker. Skole og barnehage var også invitert til Sveberg grendehus, og oppmøte var inspirerende. Gorseth og Baraldsnes hadde etter foredraget møte med kommunalsjef for Barn og unge og virksomhetsleder for Barne- og familietjenesten for å snakke om konkrete verktøy som kan brukes i håndteringen av mobbesaker.

Mange ord ble sagt, og 250 slides (kanskje ikke fullt så mange, men, men) ble vist, så innholdet kan ikke gjengis i helhet. Et sentralt poeng som ble gjentatt til stadighet var at skole og barnehage har et stort ansvar i å avdekke og håndtere mobbesaker, og at de øvrige instanser i kommunen har ansvar for å støtte skole og barnehage i dette. Mobbing går ikke over av seg selv, det er alltid noe som skjer som fører til at dette opphører. Det er derfor om vitkig å komme i gang med virksomme tiltak straks mobbing avdekkes. "Følg lovverket og sørg for ansvarlig saksbehandling, slik at tiltak kommer i gang snarlig", var et tydelig budskap fra Stein Gorseth.

BFT inviterte Stein Gorseth og André Baraldsnes til å snakke om mobbehåndtering

F.v. stående: Stein Gorseth, André Baraldsnes, Henriette G. Holmen