ehandelsprosjekt

Fokus på innkjøp innen helse- og velferdsområdet

Målet er å effektivisere, kvalitetssikre og standardisere innkjøp.

Malvik kommune må spare ca. 6 mill kr. innen helse- og velferdsområdet. Rådmannen har derfor satt i gang et prosjekt som har som mål å effektivisere, kvalitetssikre og standardisere innkjøp innenfor dette sektorområdet.

Dette innebærer blant annet å:

  • Forenkle og standardisere innkjøp
  • Innføre e-handel
  • Gjennomgå og vurdere aktuelle innkjøpsavtaler 
  • Øke kunnskapen og fokus på innkjøp til ledere som har økonomiansvar
  • Bidra til minimum 1,5 mill. i reduserte kostnader innen rammeområdet helse og velferd i 2015


Kunnskap - og utviklingsmuligheter

Innenfor helse- og velferdsområdet gjøres det innkjøp for mellom 20 – 25 mill. kroner hvert år. Statistikken viser at det er rom for forbedringer, blant annet for å bedre avtalelojaliteten, kunnskapen og fokus hos ledere og andre som har økonomi- og innkjøpsansvar.

Gunhild Granmo er ansatt som prosjektleder og er i full gang med arbeidet. Hun har tidligere erfaring fra både offentlig og privat sektor når det gjelder prosjektarbeid, endringsledelse og implementering av innkjøp- og lagersystemer. Prosjektleder vil ha tett samhandling med virksomhetene innen helse og velferd. Arbeidsoppgavene spenner vidt og omfatter eksempelvis alt fra utarbeidelse av anbudsgrunnlag til å etablere nye innkjøpsrutiner. Arbeidet vil ta høyde for at virksomhetene er forskjellige og har ulike behov knyttet til innkjøp. Dialog, nettverk og kunnskapsdeling er også sentrale momenter i prosjektet. Dette gjelder både internt i kommunen og eksternt. Det er viktig at vi sikrer at Malvik kommune får så gode økonomiske betingelser som mulig og at avtalene som inngås overholdes.

Ved de nye helsetunene er det ønskelig å standardisere og strukturere innkjøp og lager. Det arbeides med hvordan innkjøp og lagerstyring skal gjøres på best mulig måte. Det er etablert ulike arbeidsgrupper som bidrar aktivt i utviklingsprosessen, og her er Tove Sandmark og Huldeborg Gjerde viktige ressurspersoner.

Rådmannen har stor tro på at prosjektet vil kunne bidra med erfaring og kunnskapsutvikling også innenfor resten av kommunen.