202005 ingress

Førstegangsbehandling av planforslag for Hommelvik stasjonsby

Detaljreguleringsplan for Hommelvik stasjonby ble førstegangsbehandlet i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7. oktober 2021. Saksdokumentene kan du se og laste ned her. PlanID 202005.