English A A A A A

Først ute som Kor Arti’ – kommune!

Mange har nok opplevd sang- og musikkglede som elever eller ansatte gjennom Norsk kulturskoleråds Kor Arti’ – konsept. 

 

Fra 1. jan 2012 vil Norsk kulturskoleråd kunne tilby et rikt sangutvalg fra Kor Arti’ serien i digital utgave, og Malvik kommune har som første kommune i landet inngått en fellesavtale som sikrer alle kommunens grunnskoler tilgang til konseptet.

Gjennom skolens egen læringsplattform Fronter kan elever, lærere og foreldre logge seg på og få tilgang til tekster, notasjon og lyd fra Kor Arti’-repertoaret. Her kan man finne pedagogiske opplegg, både tverrfaglige og ulike temaer, knyttet til det tekstmessige i sangene. Det vil også være mulig å skru opp og ned melodistemme med en egen volumfader.

Akkompagnementet har også eget volum slik at man kan velge å høre bare komp, melodi eller begge deler – brukeren bestemmer selv sin egen lydmix. Denne løsningen gjør det mulig for alle ansatte i grunnskolen å gjennomføre sang- og musikkaktivitet uten at man trenger å være utdannet musikklærer, noe som forhåpentligvis vil føre til enda mer læring, glede og trivsel i undervisningsarealene våre!

Mer informasjon om Kor Arti’ – konseptet kan finnes via http://www.korarti.no/ 

Bård Hestnes, Norsk kulturskoleråd og Lasse Arntsen, Malvik kommune
 Bård Hestnes, Norsk kulturskoleråd og Lasse Arntsen, Malvik kommune.