English A A A A A
Illustrasjonsbilde av hender

Illustrasjonsbilde av hender

Flyktninger og asylsøkere

Generelt

Norge har mottatt ca. 30.000 asylsøkere og flyktninger i 2015, og kommunene er bedt om å ta imot 16.000 flyktninger også i 2016. Asylsøkersituasjonen har roet seg etter en voldsom pågang høsten 2015. Den forventes å ta seg opp igjen når vinteren er på hell. Tilstrømningen til Hellas er høyere enn noensinne.

Helsetilstanden hos asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente kan være noe forskjellig fra det helsepersonell vanligvis står overfor. Noen har hatt dårlig tilgang til helsetjenester og lider av tidligere ubehandlede sykdommer og skader.

Videre står man overfor helseproblemer forårsaket av forhold som ledet til flukten, som fysiske og psykiske skader etter voldtekt, tortur eller krigshandlinger, samt langvarige perioder med atskillelse, tap og usikkerhet. Infeksjoner, skader etter vold og overgrep og andre helseskader kan også ha oppstått i flyktningleire eller under flukt.

Forskning viser at psykiske lidelser hos asylsøkere og flyktninger i stor grad henger sammen med påkjenninger i tilværelsen som asylsøker eller flyktning. Dette kan være:

  • familiegjenforening
  • manglende sosialt nettverk
  • mangel på meningsfulle oppgaver i hverdagen
  • tap av roller
  • tap av kjente omgivelser
  • trangboddhet
  • nedgang i økonomisk status

Status

Fra 1986 og fram til 2011 økte antallet inbyggere i Malvik som enten var innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, fra 96 til 691 personer. det vil si en vekst på ca. 600 personer i løpet av 25 år. Fra 2011 til 2015 økte antallet fra 691 til 1136. Det vil si en økning på ca. 450 personer i løpet av 4 år. Av de 1136 personene var ca. 930 innvandrere.

Statistikken viser at det kun er et lite antall av de 1100 personene som har bakgrunn som flyktninger/ asylsøkere.

Malvik kommune bosatte 49 flyktninger i 2015 og ca 50 i 2016. I  perioden 2017 – 2019 har Kommunestyret vedtatt å bosette 110 flyktninger.

Medio september 2016 er det bosatt 26 ordinære flyktninger og det er lagt en plan for de resterende bosettingene ut året. Antallet familiegjenforeninger har vært økende den siste tiden, og kommer i tillegg til det vedtatte bosettingstallet.

 

Utfordringer

  • Integrering og sysselsetting er nøkkelen, men også utfordringen i arbeidet med flyktningene.