Flere veier og områder blir regulert med skilting - artikkelbilde

Flere veier og områder regulert med skilting

Trondheim Parkering skal håndheve vegtrafikklovens bestemmelser, som gjelder for alle som ferdes i trafikken. Brudd på denne kan medføre gebyr.

For å sikre trygg framkommelighet og ferdsel for alle i trafikken er det nødvendig å regulere flere veier og områder. Dette gjelder også tilgjengeligheten vinterstid for å kunne sikre forsvarlig vintervedlikehold.

Trondheim Parkering har delegert myndighet fra Statens Vegvesen til å håndheve vegtrafikklovens bestemmelser, derunder trafikkreglenes §17, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften og skiltforskriften. Vegtrafikkloven gjelder for alle som ferdes i trafikken, og brudd på denne kan medføre gebyr.

Trondheim Parkering har all saksbehandling. Ta kontakt med kundeservice hvis du har spørsmål.

For mer informasjon, besøk trondheimparkering.no.

Disse gatene er regulert- eller skal reguleres med skilting i første omgang:

 • Fagottvegen

 • Havnevegen

 • Johan Nygaardsvolds gate

 • Kirkegata

 • Midtsandvegen

 • Nedre Stibakken

 • Nessvegen

 • Nypevegen

 • Olav Magnussons veg

 • Skolegata

 • Snurruvegen

 • Stibakken

 • Vikhammeråsvegen

 • Øyavegen

I tillegg reguleres Flatholman i Muruvik, Langneset ved Foldsjøen og Midtsandtangen friluftsområde med skilting.