English A A A A A
oljefyr

Fjerning av oljefyr og oljetank

Fra 1.januar 2020 er det forbudt å bruke fyringsolje og parafin for oppvarming av bygninger.

Regjeringen har innført forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger i 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene. Det er ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel i den. Malvik kommune oppfordrer alle til å fjerne oljetanker som ikke er i bruk.

Enovas støtteordning for fjerning av oljefyr og -tank ble avviklet 1.januar 2020.  

Hva gjør jeg for å få fjernet oljefyr og oljetank?

Oljetanker som permanent tas ut av bruk skal tømmes og bør graves opp og leveres til godkjent mottak. Dette må utføres av et godkjent firma. Du kan be om tilbud fra lokale, kvalitetssikrede tilbydere gjennom skjemaet på oljefri.no. Leverandøren av fyringsolje kan også hjelpe deg med firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank.

Melding om at tanken er sanert skal sendes kommunen enten per post eller e-post, postmottak@malvik.kommune.no. Normalt er det utførende firma som sender melding til kommunen, men det er du som eier som har ansvaret.

oljefri.no finnes informasjon om hvordan du går fram for å fjerne oljetank og oljekamin:

Gode grunner til at oljetanken bør fjernes

Har du allerede kuttet ut oljefyringen, men har en oljetank som ikke lenger er i bruk?  Da er det på tide at den blir fjernet. En slik gammel oljetank er en tikkende miljøbombe, og den er ditt ansvar.

Det viktigste er at oljetanken tømmes og renses. Det spiller ingen rolle om du har brent tanken tom, det kan ligge mange liter olje igjen i en slik "tom" tank. I verste fall er det ikke mer enn noen liter som skal til før oljelekkasjen er et faktum. Les mer om lekkasjefaren her. Det er viktig at tanken tømmes og renses av et firma som har både sertifisert utstyr og mannskap.

Malvik kommunen anbefaler at tanker som ikke er i bruk fjernes.

Du kan bli erstatningspliktig

Oljetanken til fyringsanlegget har begrenset levetid. Den kan gjennomruste eller skades slik at det oppstår en oljelekkasje. Lekkasjer kan skade både hus, grunn eller vann og vassdrag. Ved lekkasje fra oljetanken er du som eier ansvarlig og erstatningspliktig. Det er derfor viktig å få kvalifisert hjelp til å fjerne og destruere oljetanken. Se forurensningslovens § 7.

Hva må jeg varsle kommunen om?

Ved fjerning av oljetank

Melding om at tanken er sanert skal sendes kommunen. Normalt er det utførende firma som sender melding til kommunen, men det er du som eier som har ansvaret.

Ved kun tømming av oljetank

Dersom tanken ikke fjernes skal den likevel tømmes og rengjøres av godkjent firma. Kommunen skal ha melding om tømt og rengjort tank i tillegg til en kartskisse som viser plassering av tanken på eiendommen.

Alle meldinger til kommunen kan sendes til postmottak@malvik.kommune.no eller per post til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik.

Hvem kan jeg kontakte for å få hjelp?

Spørsmål til fjerning at oljetank/oljefyr?

Flere nyttige tips og råd om kan du finne på nettsiden oljefri.no.

Du kan ta kontakt med kommunen ved byggesak, tlf. 70 97 20 00 eller på e-post postmottak@malvik.kommune.no .

Hvilke klimatiltak kan jeg søke støtte til?

Enovas støtteordning for fjerning av oljefyr og -tank ble avviklet 1.januar 2020.  

Andre støtteordninger hos Enova: