English A A A A A

Illustrasjonsbilde av fiskevann og fiskestenger

Ansvaret for innlandsfisk og anadrom laksefisk er fordelt mellom flere myndighetsnivåer. Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen.

Fylkesmannen har regionalt ansvar og fokus på anadrom laksefisk mens Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk. Kommunen skal blant annet ta hensyn til fiskeinteressene i den kommunale planleggingen, arbeide for felles organisering og allmennhetens adgang til fiske.

Aktuelt

Ungfisk - Homla og Høibybekken

Flytting av fisk i Høibybekken

I forbindelse med etablering av nytt bekkeløp for Høibybekken som følge av ny E6, vil ungfisk av ørret og laks bli flyttet i denne uken. Formålet er å ivareta fisken i anleggsperioden.

Rogn fra Homlalaks

Befruktet rogn av Homlalaks er satt ut i elva

Veterinærinstituttet har satt ut befruktet rogn i Homla. Rogna kommer fra stamfisk som ble tatt opp fra Homla høsten 2020.

Rogn og melke samles inn fra Homlalaksen

Rogn og melke fra Homlalaksen sikres i genbank

Veterinærinstituttet samlet i dag inn rogn og melke fra Homlalaksen. Arbeidet med oppbyggingen av laksebestanden går som planlagt med god hjelp av frivillige.

Karussdammen i Stavsjøen

Veterinærinstituttet utfører en mindre tilleggsdosering av rotenon i Stavsjøen tirsdag 29. september

Veterinærinstituttet gjennomfører tirsdag 29. september en tilleggsdosering i avsnørte vannvolum ved utløpet av Stavsjøen (nær gapahuk/demning). Dette gjøres for å sikre god innblanding i disse dammene. Det vil bli brukt ca. 10 liter CFT-Legumin (inneholder rotenon). Skilt blir satt opp for å informere brukerne av området.

Fjerning av abbor fra Stavsjøen

Rotenonbehandlingen av Stavsjøen er gjennomført

19. august ble Stavsjøen rotenonbehandlet for å fjerne den fremmede fiskearten abbor. I forkant av behandlingen har ørret og røye blitt flyttet slik at fiskebestandene blir ivaretatt. Når vannprøver viser at rotenonet er nedbrutt, kan fisk settes tilbake igjen i Stavsjøen.

Abbor i Stavsjøen

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til fjerning av abbor fra Stavsjøen

Miljødirektoratet har gitt Fylkesmannen tillatelse til å fjerne abbor i Stavsjøen med rotenon. Gjennomføringen vil skje onsdag 19. august.

Laks på vei opp i Homla

Homla og munningssonen til Homla er stengt for fiske etter laks og sjøørret

Homla og munningssonen til Homla i Hommelvikbukta er stengt for fiske etter laks og sjøørret av hensyn til den lave fiskebestanden i elva. Det gjøres bevaringstiltak og fiskebestandene overvåkes i et forsøk på å bedre forholdene slik at elva igjen kan åpnes opp for fiske. 

Abbor i Stavsjøen

13 nye abbor fanget på Stavsjøen

Flere abbor fanges nå på Stavsjøen. Totalt er det fanget 19 abbor. Tiuren JHFK fikk 13 nye abbor i teinene  7. juni. Fiskene undersøkes nærmere av Veterinærinstituttet. Les mer om saken her

Homla - videoovervåkning

Følg laksen i Homla under vann

Skandinavisk Naturovervåkning og Malvik JFF har nå begynt videoovervåkning av laksen i Homla. Det vil gi ny kunnskap om laks- og sjøørretbestanden.

Abbor i Stavsjøen

Ny abbor fanget på Stavsjøen

Tiuren JHFK fanget en ny abbor på Stavsjøen. Foreningen hjelper Fylkesmannen i Trøndelag, Veterinærinstituttet og Malvik kommune i arbeidet med å fjerne abboren og ta vare på ørret og røye i Stavsjøen. Under teinefiske 28.05.2020 ble det fanget en ny abbor.