English A A A A A
Filterkurver samler gummigranulat fra kunstgressbanene i Malvik

Filterkurver samler gummigranulat fra kunstgressbanene i Malvik

Malvik kommune monterer nå filterkurver i dreneringskummene rundt kunstgressbanene i kommunen. Filterkurvene skal redusere spredning av gummigranulat til sjø og vassdrag. Det gir mindre marin forsøpling og økt gjenbruk av gummigranulat.

Malvik kommune har i sammarbeid med Malvik IL og Hommelvik IL jobbet med utfordringene knyttet til uønsket spredning av gummigranulat til nærmiljø, sjø og vassdrag. Et av tiltakene for å motvirke spredning av granulat til miljøet, er montering av filterkurver i dreneringskummene rundt kunstgressbanene.

Tiltaket finansieres av tilskuddsmidler fra Fylkeskommunen i Trøndelag. I tillegg til filterkurver fokuserer vi på rutiner for vinterbrøyting av kunstgressbanene. Trondheim kommune og Fotballkretsen i Trøndelag har bidratt med erfaringer og kunnskap. Lagring av snø som inneholder granulat på asfalterte flater eller kunstgress gir økt gjenbruk av gummigranulat.

Det er positivt både for miljø og økonomi. Gummigranulat er en vesentlig kilde til utslipp av mikroplast. Vi håper at tiltakene som iverksettes gir ønsket effekt og akseptable miljøforhold rundt kunstgressbanene. Kunstgressbanene er viktige for folkehelsen i kommunen siden de bidrar med masse positiv aktivitet for barn og unge.