English A A A A A

Feiing og tilsyn i Malvik kommune 2014

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er behovsprøvd, og skal utføres minimum hvert 4. år. Dette i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, kapittel 7. I tillegg så skal alle som har årlig feeing ha besøk av feieravdelingen i år.

All varsling vil bli levert i postkasse med dato og tidspunkt fra kl. 08:00 - kl. 11:00 og kl. 12:00 - kl. 14:00. Varslene vil bli levert fra 4 til 7 dager i forveien.

Ønskes avtale med eksakt tidspunkt eller andre spørsmål om feiing og tilsån, så kan feieravdelingen i Malvik kontaktes på mobil: 916 21 358

I 2014 skal disse områdene i Malvik kommune ha ordinær feiing og tilsyn:
- Hommelvik
- Muruvik
- Solbakkan
- Mostadmark
- Hele nedre del av gamle E6 til kommunegrense Trondheim

Oversikt feiing og tilsyn.jpg