English A A A A A

13. Feiegebyr

Gebyrregulativet ble vedtatt 7.12.2020. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

Tilsyn av fyringsanlegg og feiing av skorsteinspiper, kanaler, kjeler og større ildsteder skal etter brannstyrets bestemmelser utføres etter følgende satser:

  • Skorstein over 1-2 etasjer:            283 kroner.
  • Skorstein over 3-4 etasjer:            412 kroner.
  • Skorstein over 4 etasjer:               479 kroner.     
  • Rør, anbringer, kanaler:                   75 kroner.
  • Fellesanlegg i større byggverk:    1 123 kroner.
  • Fritidsbolig:                                  412 kroner.

Alle satser er inklusiv merverdiavgift.