English A A A A A
Arbeidskarer

FDV Kommunalteknikk

I Malvik kommune har FDV kommunalteknikk ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale veger, gater, plasser, vann-og avløpsanlegg, renovasjon for husholdninger samt drift og vedlikehold av park/idrettsanlegg og friluftsområder. Disse tjenesteområdene legger et viktig grunnlaget for at Malvik skal være et godt sted å bo.

I en kommune med sterk vekst er vi avhengig av å ha god infrastruktur med skoler og barnehager, korte transportavstander, trafikksikre veier og lett tilgang til rekreasjon og friluftsliv. I denne sammenhengen har virksomheten en viktig rolle i samfunnsutviklingen.

Teknisk vakt (hverdager klokken 16.00–08.00 og helg)
Telefon 916 13 813

I virksomheten er det i dag 27 ansatte fordelt på to seksjoner; en administrativ seksjon og en utedel. 

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder:
Gisle Bakkeli
E-post: gisle.bakkeli@malvik.kommune.no
Telefon: 414 60 279

Vann, avløp og renovasjon (VAR) - Saksbehandling/Drift

Avdelingsingeniør avløp: 
Sturla Jakobsen
E-post: sturla.jakobsen@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 20 66

Tekniker, kartverk/ledninger VA: 
Marit Fosmo
E-post: marit.fosmo@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 20 52

Rådgiver: 
Hanna Floor Øian
E-post: hanna-floor.oian@malvik.kommune.no

Telefon: 73 97 21 49
Renate Eliassen
E-post: renate.eliassen@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 21 49

Driftsleder VAR: 
Svein Børmark
E-post: svein.bormark@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 20 90

Veg og park/idrettsanlegg - Saksbehandling/Drift

Avdelingsingeniør: 
Randi Garberg
E-post: randi.garberg@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 20 59

Gjermunn Fossen
E-post: gjermunn.fossen@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 20 97

Driftsleder:
Geir Ole Sandnes
E-post: geir-ole.sandnes@malvik.kommune.no
Telefon: 992 17 362