English A A A A A
Arbeidskarer

Kommunalteknikk

I Malvik kommune har kommunalteknikk ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale veger, gater, plasser, vann-og avløpsanlegg, renovasjon for husholdninger samt drift og vedlikehold av park/idrettsanlegg og friluftsområder. Disse tjenesteområdene legger et viktig grunnlaget for at Malvik skal være et godt sted å bo.

I en kommune med sterk vekst er vi avhengig av å ha god infrastruktur med skoler og barnehager, korte transportavstander, trafikksikre veier og lett tilgang til rekreasjon og friluftsliv. I denne sammenhengen har virksomheten en viktig rolle i samfunnsutviklingen.

Teknisk vakt, hverdager klokken 16.00 til 08.00 og helgedager.
Telefon 916 13 813.

Virksomheten er fordelt på to seksjoner; en administrativ seksjon og en utedel. 

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder:
Gisle Bakkeli
E-post: gisle.bakkeli@malvik.kommune.no
Telefon: 414 60 279

Vann, avløp og renovasjon - saksbehandling/drift

Fagansvarlig vann:
Arild Heggeset
E-post: arild.heggeset@malvik.kommune.no

Fagansvarlig avløp: 
Sturla Jakobsen
E-post: sturla.jakobsen@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 20 66

Tekniker:: 
Marit Fosmo
E-post: marit.fosmo@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 20 52

Fagrådgiver vann og avløp:
Silje Bjordal
E-post: silje.bjordal@malvik.kommune.no

Driftsleder vann, avløp og renovasjon: 
Svein Børmark
E-post: svein.bormark@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 20 90

Veg og park/idrettsanlegg - saksbehandling/drift

Fagansvarlig vei:
Gjermunn Fossen
E-post: gjermunn.fossen@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 20 97

Fagrådgiver samferdsel:
Hege Holltrø
E-post: hege.holltrø@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 20 97/984 77 347

Avdelingsingeniør: 
Randi Garberg
E-post: randi.garberg@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 20 59

Driftsleder vei, park/idrettsanlegg:
Geir Ole Sandnes
E-post: geir-ole.sandnes@malvik.kommune.no
Telefon: 992 17 362