English A A A A A

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av blyanter

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungere som styret for foreldrerådet.

Kontakt oss gjerne på epost: FAU.Sveberg@outlook.com