English A A A A A

Aktuelt

Innkalling til årmøte i Foreldrerådet ved Hommelvik skole

Sted: Hommelvik skole

Tid: Tirsdag 28. mai 2019 klokka 19:00-21:00

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) innkaller til årsmøte i foreldrerådet.

Agenda for møtet:

 1. Årsmelding

 2. Regnskap

 3. FAU foreslår vedtektsendring i

§ 2 – FAU

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). FAU består av leder, to styremedlemmer og 1 representant fra hvert trinn, til sammen 10 representanter.

På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte:

 • Leder og 2 styremedlemmer velges direkte på årsmøtet til Foreldrerådet.

 • Øvrige representanter velges blant foreldrekontaktene på det enkelte trinn på oppstartsmøtet som arrangeres i etterkant av årsmøtet.

  Hvis Foreldrerådet stemmer for vedtektsendring, vil konsekvens være endringer også i § 5:

  § 5 - Valgkomite

  Valgkomiteen skal skaffe kandidat til leder- og styremedlemverv. Valgkomiteen består av de tre foreldrekontaktene fra hhv. 2.,4. og 6. trinn som har det første fødte barnet på trinnet. Leder av valgkomiteen er representanten fra 6. trinn.

 • Valg av styreleder

 • Valg av styremedlemmer i tilfelle vedtektsendring vedtas.

 

Alle foreldre og foresatte til elevene ved Hommelvik skole er medlemmer av foreldrerådet og er velkommen til dette årsmøtet.

Etter årsmøtet fortsetter vi med oppstartsmøte for neste års foreldrekontakter. Vi ber derfor alle som skal være foreldrerepresentanter på trinnene for skoleåret 2018/2019 om å stille på møtet.

 

Velkommen!

 

 

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG 2017-2018

Verv

Navn

Trinn

Mail

Telefon

Leder

Laila Mariann Furunes

5.trinn

Lama2812@hotmail.com

932 24 957

Nestleder Anita Helland 5.trinn

anita.rhelland@gmail.com

 477 51 641

 
Sekretær Una Dahlen-Kvalvaag 2.trinn
undakva@gmail.com
926 02 712

Kasserer

Sissel Eline Viem

7.trinn

sissel.viem@gmail.com

908 43 097

MKAU

Anne Løvseth

4.trinn ajaamodt@start.no

456 00 211

Vara MKAU

Hilde Hannsen Fossum

1. trinn

hildehansen1@gmail.com
 

936 55 809

SU—Repr.

Ola Granlund

5.trinn

granlundola@hotmail.com

957 34 969

Vara SU

May Solgård

  may.solgaard@gmail.com 924 66 290

 

Forklaring til forkortelsene:

FAU = Foreldrenes arbeidsutvalg

SU = Samarbeidsutvalget

MKFU = Malvik kommunale foreldreutvalg

Lenke til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)