English A A A A A

Aktuelt

Vikhammer ungdomsskoles FAU 2019/2020

Navn Verv Trinn E-post
May Britt M. Kjelsaas Leder, MKFU 9 may.britt.kjelsaas@gmail.com
Renate Sletvold Øien Nestleder 10 renatesletvold@gmail.com
Margrethe Lian Sekretær 8 margrethe_lian@yahoo.no
Rita Berg Moen   10 rita.bergm@ntebb.no
Heidi Larsen   8 heidi@heidilarsen.no
Anna Schärer SU-repr. 8 annaschaerer84@gmail.com
Ingunn Rimul   9 ingunnrimul@gmail.com
Bjørn Falk-Larssen SU-repr. 8/10 bjornfalklarssen@gmail.com

 

Referater fra FAU-møter skoleåret 2019/2020

Årsmøte 03.10.19 Innkalling Referat  
FAU-møte 29.10.19   Referat  
FAU-møte 26.11.19   Referat  
FAU-møte 14.01.20   Referat  
FAU-møte 10.03.20   Referat  
FAU-møte 05.05.20   Referat  

 

Referater fra FAU-møter skoleåret 2018/2019

Årsmøte 16.10.18 Innkalling Referat Årsberetning
FAU-møte 08.11.18   Referat  
FAU-møte  11.12.18   Referat  
FAU-møte 23.01.19   Referat  
FAU-møte 27.02.19   Referat  
FAU-møte 03.04.19   Referat  

Referater fra FAU-møter skoleåret 2017/2018

 

Årsmøte 27.09.17 Innkalling Referat Årsberetning
FAU-møte 31.10.17 Innkalling Referat  
FAU-møte 04.12.17   Referat  
FAU-møte 22.01.18   Referat  
FAU-møte 18.03.18   Referat  

 

Håndbok for klassekontakter

Bakgrunn

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er nødvendig for å sikre våre barn en god skolegang. Et godt samarbeid krever innsats fra lærerne og fra foreldrene, og samarbeidet må foregå både på skolenivå, klassenivå og elevnivå. FAU og de ansatte ved Vikhammer ungdomsskole ønsker å bidra til et godt hjem-skole-samarbeid, og har derfor utarbeidet denne håndboken for klassekontakter.