English A A A A A

Bilde av klær

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Foreldrerådet består av foreldre eller foresatte i tillegg til ansatte i barnehagen, og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av blyanter

Representanter i FAU og SU

Informasjon over valgte representanter ved Vikhammer Vestre barnehage

Her finner du informasjon over valgte representanter i FAU og SU ved Vikhammer Vestre barnehage 2020–2021.