English A A A A A

Fastlege

Malvik kommune har tre legekontor: Saksvik legekontorVikhammer legekontor og Hommelvik legekontor.

Fastlege

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Alle legekontorene i Malvik er med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor. Se tjenestebeskrivelse for mer informasjon.

Disse gruppene har rett til å stå på en fastlegeliste:

  • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge, med et norsk personnummer
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

D-nummer er et id-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene. Personer som har flyttet innenfor Norge, og innen tre år flytter tilbake til tidligere kommune, kan få tilbake tidligere fastlege. Er du i tvil om du har rett til fastlege, anbefaler vi deg å ringe Fastlegetelefonen på 800 43 573.

Alle innbyggere i en kommune har rett til nødvendig helsehjelp hos allmennlege. Det gjelder også asylsøkere som ikke er tildelt fastlege, samt borgere av EØS-land som ikke er medlem av folketrygden.

Vil du bytte fastlege?

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. 
Oversikt over fastleger i Malvik, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du her. Bytte av fastlege gjøres via helsenorge.no.