Bruket kulturhus

Fasadeskilt på Bruket kulturhus endres

Endelig er Bruket kulturhus åpnet, og det skal nå tas i bruk av store og små i Malvik kommune.
Ved åpning av publikumsbygg er det mye som skal på plass. Etter at bygg er tatt i bruk er det ikke uvanlig at ting må justeres. Dette er en viktig del av prosessen i innkjøringsfasen.

Bruket kulturhus har fått skilt både på fasaden og inne i huset. Det har kommet mange tilbakemeldinger fra innbyggere som synes at det er gjort en flott jobb, og det er hyggelig. Det har også kommet noe kritikk og klager, og disse tar Malvik kommune også på alvor. Klagene vi har fått gjelder fasadeskiltene, og handler om at skiltene har for skarpt lys og at lysene er på hele døgnet. Vi har forståelse for at dette oppleves sjenerende for naboer. Årsaken til at skiltene avgir skarpt lys, er at det anvendes ny ledlys-teknologi i skiltene. Dette gir skarpt lys og i tillegg et kaldere lys enn det vi er vant med.

Viktig med tilbakemeldinger
Det er viktig for Malvik kommune å få tilbakemeldinger fra innbyggerne, og vi ønsker å ta disse på alvor slik at vi kan gjøre endringer og justeringer der det er mulig. Vi har dialog med leverandører om mulige løsninger på problemet, og vi jobber nå med å få koblet på både dimming og tidsstyring. Vi vet ikke når dette er på plass, men inntil dette er ordnet vil skiltet være slukket hele døgnet.
Vi synes innspill fra innbyggerne er viktig, og i Malvik kommunes overordnede skiltplan har vi nå valgt å ta med et punkt om fasadeskilt i tettbygdstrøk. På denne måten skal vi unngå at det samme skjer igjen.

Takk til alle som har kommet med innspill!