English A A A A A

Fagdager om Hverdagsmestring

Hverdagsmestring er tema på fagdager for ansatte innen Helse- og velferd denne våren.

Temadag 2.jpg

Temadag.jpg

I tråd med sentrale føringer arbeider Malvik kommune mot å innføre hverdagsmestring i alle virksomheter innen Helse- og velferd.  Dette forutsetter opplæring av alle ansatte, og fagdagene har som formål å øke kompetansen på området. Innføring av Hverdagsmestring krever en holdningsendring i helsetjenesten fra behandlings- og kompenserende kultur til mestringskultur.

Hva er hverdagsmestring?
Hverdagsmestring er et forebyggende og rehabiliterende tankesett og arbeidsform som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltagelse står sentralt. Hverdagsmestring tar utgangspunkt i innbyggers ønsker og individuelle mål, og starter med spørsmålet: hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?

Fagdagene preges av engasjerte og dyktige ansatte, med drøftinger, refleksjoner og gode innspill til den videre arbeidsprosessen.