English A A A A A
Bilde av båtvrak på land

Nå kan du få betalt for å levere inn din gamle båt

Få betalt for din kasserte båt

Alle båteiere som leverer inn fritidsbåter opp til 15 fot (4,53 meter) får nå betalt for å levere inn disse.

Hvorfor får jeg betalt?

Båter som blir etterlatt i naturen, eller senkes ulovlig bidrar til forsøpling og forurensing.
Dette er et tiltak for å forhindre forurensning gjennom å tilby en ordning som tidligere har gitt båteiere en kostnad.
Alle båteiere oppfordres derfor til å levere inn sine kasserte båter til godkjent mottak.

Hva kan jeg levere?

Du kan levere alle båter opp til 15 fot (4,53 meter) uten innenbords motor.​
Motorer innenbords må fjernes før levering, da disse ikke regnes som en del av tilskuddsordningen.
Du kan også levere kano og kajakk.

Hvor kan jeg levere båten?

Alle båtene kan leveres på Skjenstad gjenbrukstorg.
Det blir ikke opprettet egne deponi for disse, og transport til gjenbrukstorg må gjøres selv.

Hvordan får jeg betalt?

Når du leverer båten må du ha med dette skjemaet, ett skjema per båt.
Skjemaet legges ved søknad for refusjon. Søknader uten eller med ufullstendig skjema vil ikke bli behandlet.
Avfallsanleggene kan kreve delbetaling for fritidsbåter som veier mer enn ett tonn for å dekke kostnader ved mottak, transport og behandling.

Hvor mye får jeg betalt?

Du får 1000 kroner per innleverte båt, søknadsskjema må fylles ut.
På Regjeringen.no kan du lese mer om tilskuddsordningen

Les mer om "Båtaksjon 2017" der 20 båter ble samlet inn

Større båter, opp til 49,21 fot (15 meter) kan på sikt også leveres, men foreløpig er det ikke avklart hvor og når dette kan skje.
For mer informasjon, se www.sortere.no for fullstendig oversikt

Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål?

Øyfrid S. Knudsen
Kommunikasjonsrådgiver
Innherred Renovasjon IKS
Mobil 936 97 332
E-post oyfrid.knudsen@ir.nt.no
Tlf. kundesenter 74 02 88 40

Lars Slettom
Rådgiver miljø og folkehelse
Virksomhet for areal- og samfunnsplanlegging
Tlf. 73 97 20 73
E-post lars.slettom@malvik.kommune.no