English A A A A A

Evalueringsprosjekt - metodeutvikling

I forbindelse med etterabeidet av prosjektet Fra kunnskap til handling og gjennomføringen av Malvikstien bidrar NTNU  i evalueringsarbeidet. I et 3-årig prosjekt finansiert av NTNU i skal Malvikstien evalueres. F.eks er barn fra Hommelvik barneskole involvert i å dokumentere bruken av stien gjennom bruk av bilder (photo voice).