Artikkelbilde_2019 NINA-rappport - elg

Evaluering av bestandsutvikling og avskyting av elg

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har evaluert bestandsutvikling og avskyting av elg i Hjorteviltregione 4. Hjorteviltregion 4 består av Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim, Klæbu og Melhus kommune. Rapporten evaluerer også måloppnåelse for kommunale forvaltningsmål for hjorteviltet. Elgbestanden er i rimelig god kondisjon, men slaktevekter og kalveproduksjon viser en negativ utvikling. Undersøkelser viser at det trolig har vært for mye elg i forhold til mattilgangen. Det vises spesielt godt på rogn, osp og selje som er førstevalget for elgen.

Hjorteviltregion 4 har samarbeidet og engasjert NINA til å gjøre evalueringer for alle kommunene i regionen. Det er forskjeller mellom kommunene, men tendensen for alle er at slaktevekter og produksjon av kalver viser en negativ utvikling. Det er også sånn at beitetaksering viser at beitetrykket er større enn det som er bærekraftig for enkelte treslag. Spesielt vises dette på rogn, osp og selje, men også furu blir beitet hardt i enkelte områder. 

NINA har også evaluert måloppnåelse i forhold til kommunale målsettinger for hjorteviltet i kommunene. Rapporten gir nyttige tilbakemeldinger om videre forvaltning og målsetting for neste målperiode.

Rapporten finner du her