English A A A A A

EU Horizon 2020 - PROSJEKT

Erfaringer fra de tre prosjektene: LEV VEL- undersøkelsen, Fra handling til kunnskap og kunnskap til handling og Evalueringsprosjektet er tatt med inn i et stort EU-prosjekt med deltagere fra 12 ulike land i Europa.  

NTNU Senter for helsefremmende forskning leder deler av arbeidet knyttet til utvikling av en beste-praksis-modell på folkehelseområdet. EU–prosjektet vil, i likhet med prosjektene i Malvik, ha fokus på fremme helse og velvære uavhengig av sosiale ulikheter. Det vil spesielt rettes oppmerksomhet på helsefremmende bomiljø, lokal samfunn og aktivitet gjennom bruk av transport f.eks tilretteleging av gang og sykkelstier.