English A A A A A

Etylenglykol i vannledningsnettet på Sveberg skole

Malvik kommune informerer.

Malvik kommune informerer om at det er oppdaget en lekkasje av væske fra sprinkleranlegget, og det kan ikke utelukkes at dette har lekket inn i vannledningsnettet i det eldste bygget på Sveberg skole.

Væsken i sprinkleranlegget består av etylenglykol fortynnet i vann i forholdet 50/50. Etylenglykol brukes som frostvæske i sprinkleranlegget. Sprinkleranlegget ble umiddelbart avstengt og det ble startet opp med gjennomspyling av vannledningsnettet. Det ble også gitt drikkeforbud fra berørt system som omfatter bare den eldste del av skolen.

Malvik kommune satte straks i gang tiltak for å finne årsaken til lekkasjen og utbedre denne. Det dreier seg etter all sannsynlighet om en langvarig, men liten lekkasje i en defekt ventil mellom sprinkleranlegget og det øvrige vannledningsnettet i bygget.

Det vil bli gjort nødvendige analyser av vannledningsnettet på skolen før dette kan tas i bruk igjen. Inntil videre opprettholdes forbud mot å anvende vannet til drikke eller matlaging i den gamle bygningen på Sveberg skole.

Utgjør denne lekkasjen av etylenglykol til vannledningsnettet en helsefare?

Malvik kommune har foretatt undersøkelser for å vurdere om lekkasjen av etylenglykol kan utgjøre noen helsefare. Etylenglykol er akutt giftig i konsentrert form. Akutt forgiftning gir rask pust, ruset adferd og akutt eller på sikt nyresvikt. Giftinformasjonssentralen informerer om at det er helt usannsynlig at det skulle kunne oppstå forgiftninger med de konsentrasjoner av etylenglykol i drikkevannet som det her dreier seg om. Det er da heller ikke registrert forekomst av sykdomsaktivitet som kan relateres til etylenglykolforgiftning i Malvik kommune.

Kronisk forgiftning kan gi nevrologiske symptomer og nyresvikt. Dersom noen har drukket vann fra berørte skolebygg, og skulle bli akutt syk av andre årsaker den nærmeste tiden, anbefaler giftinformasjonssentralen at de får sjekket nyrefunksjonen. Da det her dreier seg om svært små mengder etylenglykol i vannet, er sannsynligheten for kroniske forgiftningsskader meget liten.

Malvik kommune utfører gjennom inngått serviceavtale tilsyn av våre anlegg. Alle våre anlegg vil nå på ny bli gjennomgått.

 

Mvh

Kristian Rolstad

Rådmann

Malvik kommune

 

Kristine Asmervik/ Guttorm Eilertsen

Kommuneoverleger