Ettersøk av skadet og sykt vilt

Illustrasjonsbilde av elg i skogen

Trøndelag bilhjelp AS rykker ut på vegne av kommunen som viltmyndighet i situasjoner hvor vilt er skadet, sykt eller ulovlig felt. Vilt som er en trussel mot personer, eiendom eller annet, kan ettersøkes og eventuelt avlives av humanitære, dyrevernmessige eller samfunnsmessige årsaker.

Vakttelefon ettersøk av sykt og skadet vilt: 02800

Politiets operasjonssentral videreformidler beskjed til Trøndelag bilhjelp.
Trøndelag bilhjelp AS har beredskap hele året og er uniformert under oppdrag.  

Beredskapen er lovpålagt og administreres av Malvik kommune, virksomhet for areal og samfunnsplanlegging. Det er kun personell som har avtale med kommunen som kan følge opp arbeidet med slikt vilt.

Det er viktig å merke skadested og gi nøyaktig stedsbeskrivelse av hvor dyret er observert eller hendelsen har funnet sted. Opplysninger om hvilket dyr, kjønn og alder og antatt skade er også vesentlig informasjon for de som skal utføre ettersøk.

Krav om godkjent ettersøkshund ved jakt

Jaktledere og jegere er pliktig til å ha tilgang til en godkjent ettersøksekvipasje, det vil si godkjent hundefører og hund, ved jakt på elg, hjort og rådyr. Avtalen med godkjent ekvipasje skal være underskrevet før jakta starter. Kravet om ettersøkshund er hjemlet i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23.

Oversikt over tilgjengelige ettersøksekvipasjer i Malvik kommune finnes på Ettersøkshundregisteret til Norsk Kennelklubb. Jaktledere og jegere skal sørge for at slik avtale foreligger, og at ettersøk gjennomføres i tråd med forskrift ved skadeskyting. Dette er ikke kommunens ansvar. Det er etablert en egen ettersøksring i Malvik som påtar seg slike oppdrag.