English A A A A A

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Du må gjøre bestille tid i forkant for å avlegge prøve. Det er mulig å gjennomføre prøver tirsdager eller torsdager klokken 12.00. Ta kontakt med servicetorget for å booke tid.

Når prøven er bestått, vil du få et bevis som dokumentasjon på at prøven er bestått.

Du vil få tilgang på lovdata.no under prøven.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

For prøveavleggelsen skal det betales et gebyr på 400 kroner.

aaa

Lover og forskrifter

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Lover

Serveringsloven

Forskrifter

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-11-30 10:51