English A A A A A
Advokat Bjørn Morten Brauti

Erstatningsutmåling i sak 15-036958TVI-STOR

Advokat Bjørn Morten Brauti i Advokatfirmaet Nidaros DA representerer Malvik kommune i saken. 

Han uttaler: "Malvik kommune ønsker å bidra til at saksøker får et riktig erstatningsoppgjør så snart det praktisk og faktisk lar seg gjennomføre. Malvik kommune ønsker å bidra til at saken løses uten ytterligere rettslige forhandlinger.

Det overordnede i saken er at det skal tilkjennes en riktig erstatning. For at man skal kunne komme i posisjon til å vurdere en riktig erstatning er det en del faktiske forhold som må fremlegges og kartlegges først, noe partene nå avklarer med domstolen. Om en ny rettslig forhandling om erstatningens størrelse skulle vise seg å være nødvendig, må man ta stilling til dette om en slik situasjon skulle oppstå."

Advokat Brauti er kommunens kontaktperson i saken.