English A A A A A

Erstatningssak

Formannskapet i Malvik kommune vedtok i dag, 07.11.2016, å slutte seg til rammene for en forliksavtale mellom partene i pågående erstatningssak.

Malvik kommune er tilfreds med at man finner en forliksløsning i denne saken. Partene er enige om at innholdet i forliksløsningen skal håndteres konfidensielt. Malvik kommune viser for øvrig til kommunens advokat Bjørn Morten Brauti for ytterligere informasjon om saken.

http://www.malvik.kommune.no/erstatningsutmaaling-i-sak-15-036958tvi-stor.5836361-167943.html