English A A A A A

Ergoterapi for voksne

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ergoterapi bidrar til å fremme helse og til å mestre hverdagen ut fra dine forutsetninger, behov og ønsker.

Vi jobber aktivt med å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap.

Vi utfører tjenester som:

- Funksjonsvurdering, trening og tilrettelegging.

- Spesiallisert rehabilitering i hjemmet.

- Oppfølging ved syn- og hørselsvansker.

- Formidling og oppfølging av hjelpemidler.

- Veiledning, montering og reprasjon av hjelpemidler.

- Dagrehabilitering

- Hørselkontakt 

- Synskontakt 

Kontaktopplysninger:

Telefon 917 66 052( Hverdager 8:30- 11:30)

Epost: postmottak@malvik.kommune.no

POSTADRESSE:

Malvik kommune/ vErgoterapitjenesten for voksne

Maivegen 17

7550 HOMMELVIK

 

 

Alle henvendelser skal skriftliggjøres gjennom henvisningsskjema og leveres våre lokalisasjoner, eller sendes pr post

 

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

- Personer over 18 år

- Helseutfordring, sykdom eller skade som påvirker mestring i dagliglivet.

- Pårørende og samarbeidspartnere kan få veiledning.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

Lover

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

___

Skjema

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Helse og rehabilitering v/ergoterapi
Maivegen 17
7550 Hommelvik

Saksbehandling

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-06-08 11:54
Gyldig til2026-06-14