English A A A A A
Bilde av prosjektdeltakerne i INHERIT

Erfaringer fra Malvikstien skal styrke europeisk folkehelse

For Malvik kommune er det å jobbe kunnskapsbasert avgjørende om vi skal lykkes med det helsefremmende arbeidet vi gjør. Derfor deltar vi sammen med Senter for helsefremmende forskning, NTNU og University College of London i et stort forskningsprosjekt INHERIT.
- Ny kunnskap om hvordan Malvikstien blir brukt er viktig for oss når vi skal utvikle universelt utformede og bærekraftige folkehelsetiltak, sier kommunalsjef Tone Østvang.

Hvordan skape bærekraftige folkehelsetiltak

INHERIT-prosjektet handler om hvordan vi kan skape bærekraftige folkehelsetiltak som både fremmer befolkningens helse, og virker positivt på miljøet. I prosjektet er det valgt ut 15 ulike folkehelse-tiltak som skal implementeres på 17 ulike områder i Europa. Malvikstien er valgt ut som en av disse 15 tiltakene.

Fra London til Malvikstien

Matluba Khan er ansatt ved University College London (UCL), ved Institute of Health Equity, verdens mest anerkjente og fremste forskningsmiljø på folkehelse. Khan  besøker alle områdene. Hun skal sammen med forskningsteamet registrere hvilken type aktivitet som foregår langs stien, og hvilke aldersgrupper som benytter seg av den. Målet er å si noe om hvordan stiene og grøntområdene bør utvikles for at de skal brukes mest mulig av befolkningen.

Tirsdag 4. september møttes forskerne og kommuneadministrasjonen for å snakke om erfaringer fra arbeidet og gi innspill til videreutvikling av området. Langs stien møtte Khan sopp-plukkere og kommunens ordfører Ingrid Aune på stien. Dette sier mye om bruken av Malvikstien og norsk kultur.

Malvikstien er valgt ut i prosjektet fordi den vurderes som en lovende praksis, og det er utrolig spennende å kunne være her. Det er spennende at et så stort utviklingsprosjekt tar utgangspunkt i folkehelse og helsefremmende arbeid, sier Khan, som er utdannet landskapsarkitekt.

- Flott å jobbe med et tilbud folk vil ha!

Prosjektleder for Malvikstien, Lars Slettom er glad for at Malvikstien har blitt godt mottatt, og at folk bruker den. Det viser hvor viktig tilrettelegging for folkehelse og friluftsliv er for innbyggerne i kommunen.

Forsker Kirsti Sarheim Anthun på NTNU mener det er viktig å kartlegge brukerne, og at brukerne trekkes inn i arbeidet med å evaluere Malvikstien. De inviterte elevene fra Hommelvik skole og brukere over 60 år til å gå ut med kamera og lage en fotoutstilling. Oppgaven var å dokumentere hva de liker og ikke liker med stien. Arbeidet avdekket også hvordan området og stien var forbundet med historie og identitet.

Grunnlaget for en modell for bærekraftige folkehelsetiltak

Monica Lillefjell ved  NTNU-teamet har forsket på arbeidsmåtene kommunen har brukt i prosjektet, da særlig på beslutnings-, forankring- og medvirkningsprosessene. Kunnskapen fra Malvik og to andre kommuner er grunnlaget for en modell for bærekraftig implementering av folkehelsetiltak NTNU og samarbeidspartene har utviklet.