Engasjerte foreldre søkes!

Grunnskolen er tuftet på foreldremedvirkning. Skolen søker foreldre som vil bli med å bidra til utvikling og drift av skolen. Se hvilke muligheter du har i denne artikkelen.

Læringsplakaten og FNs menneskerettigheter understreker at hovedansvaret for oppdragelse og opplæring ligger hos foreldrene. Det er også klart definert i barneloven og opplæringsloven. Når foreldre engasjerer seg, blir elevene mer motiverte og lærer mer på skolen.
Foreldrekontakt - foreldre på gruppe/klassenivå
Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. Les oppgaver her>>>
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.  Sitter du her er du “foreldrestemmen” overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
Les oppgaver her>>>
Samarbeidsutvalg (SU)
Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
Les oppgaver her>>>
Lær mer:
-Ditt engasjement er viktigere enn du tror. (Foreldrepulsen 06-11)
-Slik styres den norske skole. (Foreldrepulsen 05-11)
- Se filmen om tillitsvalgte foreldre. (Snøball filn&FUG)
-Besøk foreldrenes nasjonale FAU = FUG>>> (fug.no)
 
 
Kilder: Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), infoREGI. Tilrettelagt av infoREGI as.