Bilde av rådmann

Engasjert rådmann – mange muligheter i Malvik!

Carl-Jakob Midttun tiltrådte som rådmann 8. august. Han kommer fra stillingen som finansdirektør i Norsk Helsenett. Nå ønsker han å bidra til at Malvik kommune blir en enda bedre plass å bo og arbeide i.
 

Vil utvikle kommunen

-Det er veldig mye bra i Malvik. Jeg er opptatt av at vi som jobber i kommunen skal bidra sammen til en utvikling som gjør kommunen enda mer attraktiv, sier Carl-Jakob.

 Den nye rådmannen vektlegger utvikling når han snakker om sine visjoner for kommunen.
-Malvik er en del av Trondheimsregionen og Værnesregionen, dette er regionsamarbeid som styrker tilbudet til innbyggerne. Vi står ovenfor store og viktige infrastruktursaker de kommende år - både E6 og jernbanen er tema som det skal arbeides med fremover.

Carl-Jakob er opptatt av at Malvik skal være en attraktiv kommune for innbyggerne i alle livsfaser.
-For at folk skal ønske å bo her det viktig at vi tilbyr gode tjenester. Min tilnærming er å ha fokus på evaluering og kontinuerlig forbedringsarbeid. Bare gjennom at vi samhandler godt over fag- og sektorområdene makter vi å utvikle oss videre. Dette har alle ansatte et ansvar for.

Spennende tider for næringsutvikling

Med en plassering midt mellom Stjørdal og Trondheim, og med næringsareal på Sveberg ser Carl-Jakob store muligheter for videreutvikling av området på sørsiden av E6 i årene som kommer.
-Beliggenheten til Sveberg må være et veldig godt utgangspunkt for videre næringsutvikling, det er jeg ganske sikker på.

Rekreasjon

De siste årene har Malvik kommune hatt fokus på utvikling av utfarts- og friluftsområder. Midtsandtangen friluftsområde er et eksempel på dette.  I juni kunne ordfører Ingrid Aune åpne Malvikstien og med dette har kommunen fått enda et tilbud.
-Vi har den fantastiske Malvikmarka som sammen med både Malvikstien, Stavsjøen og Midtsandtangen gir store muligheter for alle innbyggerne til rekreasjon og aktivitet. Dette er viktige bidrag til innbyggernes trivsel og helse.