English A A A A A
Det blir endringer fra 20. januar 2020.

Endringer i kollektivtilbudet fra AtB

Fra 20. januar 2020 fører endringene til at rute 70 fra Stjørdal stasjon langs Malvikvegen til Strindheim får økt frekvens på kveldstid og i helgene.

- Politikerne i Malvik kommune har jobbet -og vil fortsette arbeidet for et bedre kollektivtilbud til innbyggerne, sier ordfører Trond Hoseth.

Endringene som trår i kraft om to måneder, gir avganger hvert 20. minutt. Også etter klokken 20.00 hele uken.
 
- Økt frekvens på avganger på bussruta gjennom Malvik har vært et prioritert ønske i mange år fra Malvik sin side, sammen med ønsket om en fjerning av sonegrensen på Gevingåsen mot Stjørdal kommune.
 
AtB la 20. november fram endringer for kollektivtilbudet som blir gjeldende fra 20. januar 2020. Økt frekvens på avganger har ikke bare konsekvenser for dem som skal inn til Trondheim sentrum, men også for de som benytter bussen internt i Malvik eller til Stjørdal og østlige del av Trondheim. Rute 70 brukes også av grunnskoleelever både i Hommelvik og på Vikhammer, samt av elever ved Malvik vgs.

Ønsker flere avganger til Trondheim sentrum

Politisk ledelse har helt siden omleggingen i august 2019 vært tydelig på at det ønskes avganger som går helt inn til Trondheim sentrum også utenfor rushtid. Per dags dato, og også etter at hyppigheten økes vil bussene utenfor rushtiden stoppe på Strindheim, på strekningen langs Bromstadvegen mot Falkenborgvegen.
 
- Vi har vært i tett dialog om dette med både AtB og Fylkeskommunen både før og etter det politiske møtet i går.  Dette har AtB vært tydelig på at vil koste. «Kostnaden» for Melhus med gårsdagens vedtak er at de erstatter tre avganger i timen Melhus–Tiller, med en avgang Melhus–Trondheim sentrum.

Stor nok kapasitet?

Ordføreren mener en lignende løsning i Malvik både vil være en svekkelse av tilbudet for alle andre brukere enn de som skal til sentrum av Trondheim.
 
- Derfor vil fortsatt vårt fokus være inn mot de vedtak som kan utløse nye bevilgninger og sørge for flere direkteavganger uten at det påvirker frekvens, og utvidelse av takstsonen mot Stjørdal, sier ordføreren.