English A A A A A
Endring av utseende på blanketter

Endring i utseende på blanketter

I høst endres utseende på betalingsblankettene for pleie og omsorg og husleie, i Malvik kommune.

I høst endres utseende på betalingsblankettene for pleie og omsorg og husleie Malvik kommune. Den nye fakturaen har ikke en girodel nederst. Bruker du brevgiro, anbefales det å fylle ut en tom blankett for innsending.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Værnesregionen lønn/regnskap på telefon 74 83 35 50.