English A A A A A
Bever fra Mostadmark

Tungvektsbever fra Mostadmark

En av de tyngste beverne jeg har hørt om!

Per Gustav Thingstad ble overrasket da vekta til beveren ble fastslått på Vitenskapsmuseet, NTNU. Det var en hunnbever på hele 31 kilo som ble påkjørt ved Danielshaugen/Karlstad i Mostadmark i oktober 2017. Det er trolig en av de tyngste beverne som er registrert i Norge, i følge Thingstad.

Trolig en av de største beverne som er registrert i Norge

Dette er første gang at det er registrert påkjørsel av bever i Malvik kommune. Beverne har tilhold i Homla i området Karlstad/Danielshaugen. Sporene langs elva er ikke til å ta feil av. Men denne gangen gikk det galt da beveren krysset Fylkesveg 963.

Kommunen vil gjerne ha opplysninger om bever og beverboliger

Beveren har fått fotfeste i Homlavassdraget, og det er registrert bever i Vennaelva/Sneiselva, Vikaelva og Tjønnåstjønna. Tidligere har bever blitt observert i Høybydalen og ved Hønstad. Kommunen vil gjerne ha opplysninger om observasjoner av bever og beverboliger. Opplysningene kan også legges inn på www.artsobservasjoner.no.

Berikelse for den lokale faunaen

Beveren er også i aktivitet om vinteren, men de er da avhengige av ei funksjonell beverhytte med matlager. Matlageret samler de i løpet av høsten, og kvistene er gjerne festet til bunnen av beverdammen. Beverdemningene blir etablert for at vannspeilet skal bli passende for beveren. Inngangen til beverhytta må være under vann, men samtidig må ikke vannet oversvømme de undre kammerne i hytta. Dette er avgjørende for at beveren skal klare seg gjennom vinteren.

Beverdammer øker artsmangfoldet i området hvor den etablerer seg. Dammene tiltrekker seg flere arter ender og vadere, samt insektsspisende småfugl. Dessuten kan dammene bli gode fiskeplasser. Det er en naturopplevelse å kunne observere beveren en sen vårkveld komme svømmende nedover vassdraget.

Skadebegrensende tiltak

Noen ganger etablerer beveren seg på steder som medfører uheldige konsekvenser for bygninger eller annen infrastruktur. I slike tilfeller må skadebegrensende tiltak vurderes. Men riving av beverdemninger bør ikke skje seint på høsten av hensyn til overlevelsen til beveren og heller ikke når ungene er små. Det er ikke åpnet for jakt på bever i Malvik ennå, siden bestanden har vært for liten til å kunne produsere et høstbart overskudd.

Tips en venn Skriv ut