English A A A A A
Elever svarer på elevundersøkelse

Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen vil i år bli gjennomført i perioden uke 46 til uke 49.

Hvorfor bør elevene svare på Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen elevene går på enda bedre.
Svarene fra Elevundersøkelsen kan brukes av forskere. Vi viser også noen av svarene på nettsiden «Skoleporten».

Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen, men vi håper elevene vil delta slik at skolen kan bli bedre.
Elevene kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Vi tar godt vare på svarene

Når eleven svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver de ikke inn navnet sitt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva elevene har svart. Utdannings-direktoratet har ansvaret for at svarene som blir gitt på Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte.

Har dere spørsmål?

Hvis dere har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan dere spørre elevens kontaktlærer. Mer informasjon finner dere inn på denne nettsiden: www.udir.no/undersokelser.