English A A A A A
Elevundersøkelsen bilde

Informasjon til elever og foresette

Elevundersøkelsen 2012

Hommelvik ungdomsskole gjennomfører Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse i perioden uke 7-10 2011. Undersøkelsen er nasjonal og nettbasert. Den gjennomføres i skoletida ved at elevene får utdelt passord og logger seg på en nettportal for å svare. Undersøkelsen er anonym og svarene kan ikke spores tilbake til den enkelte elev.

Formålet med undersøkelsen er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettstedet www.utdanningsdirektoratet.no/skoleporten.

Det er frivillig å svare på undersøkelsene, og en kan velge å hoppe over spørsmål hvis en opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål man ikke vil svare på. Skolen oppfordrer derimot alle elevene til å benytte denne muligheten til å gi konstruktive tilbakemeldinger i forhold til sin egen skolehverdag.

Resultatene fra undersøkelsene legges fram for skolens ansatte, elever og ulike råd ved skolen (FAU, SU og SMU). Resultatene vil danne grunnlag for å vurdere og forbedre skolens praksis. Vi kan jobbe videre med de områdene som fungerer godt og fremme tiltak for å forbedre det som ikke fungerer godt. Det er derfor viktig at elevene behandler undersøkelsen seriøst.

Kontaktinformasjon:
For mer informasjon kontakt skolen eller Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet
www.udir.no
, Tlf. 23 30 12 00, post@utdanningsdirektoratet.no

Hommelvik ungdomsskole
John Thomas Renå, avdelingsleder 10. trinn 
Telefon: 73 97 24 50      Direkte: 73 97 24 52