English A A A A A

Elevrådet

 

Mål for elevrådsarbeidet: Selvstendighet, samarbeid og medvirkning.
 
  • Gi elever mulighet til å uttrykke egne meninger og samtidig lære dem å vise respekt for andres meninger.
  • Gi elever mulighet til å ta ansvar for ulike arrangement i skolen.  
  • Lære elevene å samarbeide med andre og ta ansvar for fellesskapet.
  • Gi elevene mulighet til å gjøre en jobb for skolemiljøet.
  • Leder i elevråd 5.-7.trinn skal delta i skolemiljøutvalget ved skolen.