Eldrerådet 2019–2023

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekårene for eldre i kommunen.

Medlemmer

Personlige varamedlemmer

Bente Nilsson

Lise Anna Øwre

Brit R. Aune

Randi Eikevik

Harald Simavik (leder)

Joralf Halgunset

Karin Bestvold

Ellinor Nilsen

Politisk representant

 

Terje Talsnes (Arbeiderpartiet)

Erling Foss (Høyre)

 

Sekretær for eldrerådet er Marit Haugen, marit.haugen@malvik.kommune.no.