Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Ekstraordinært møte i formannskapet - Foreslår at munnbind blir påbudt

Kommuneoverlegen og rådmannen i Malvik fremmer en hastesak til formannskapet med forslag om å innføre påbud om bruk av munnbind både i det offentlige rom og ved kollektivreiser i Malvik. Videre foreslås også påbud om registrering av besøkende ved spisesteder, treningssentre og drosjetransport i Malvik kommune.

Kriseledelsen i Malvik besluttet søndag kveld at Malvik kommune slutter seg til alle de oppdaterte anbefalingene og reglene som kom fra regjeringen 3. januar.

I dag har administrasjonen utarbeidet en politisk sak som presenteres som en hastesak for formannskapet tirsdag 5. januar kl. 13.00. Der foreslås en lokal forskrift som vil gjøre det påbudt å bruke munnbind i det offentlige rom i Malvik, påbud om munnbind ved kollektivreiser, samt påbud om registrering av gjester ved alle spise- og skjenkesteder, i treningssentre og ved drosjetransport.

Malvik kommune har også tidligere anbefalt bruk av munnbind ved kollektivreiser og i andre sammenhenger hvor tilstrekkelig avstand ikke har latt seg gjøre. Hvis formannskapet vedtar forslaget til lokal forskrift vil altså tidligere anbefaling bli innskjerpet til et påbud.

Påbudet om munnbind ved kollektivreiser vil ikke gjelde for barn som er 12 år eller yngre, og påbudet om munnbind i det offentlige rom vil ikke omfatte elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager.

Forskriften vil, dersom den vedtas, gjelde fra vedtakstidspunktet til 18. januar, men forskriften kan bli både utvidet og forlenget dersom smittesituasjonen tilsier det.

Møtet avholdes som et fjernmøte på teams jf. kommuneloven § 11-7. Om du ønsker å være tilhører på møtet kan du sende en e-post til sissel.langas@malvik.kommune.no.