8. Eierseksjonering/reseksjonering

Gebyrregulativet ble vedtatt 10.12.2018. Satsene gjelder fra 1.1.2019.

For seksjonering av nybygg, 1-4 seksjoner, betales et gebyr på 10 280 kroner. For nybygg med 5 eller flere seksjoner betales gebyr på 10 280 kroner pluss 510 kroner per seksjon fra og med den 5. seksjonen. Dette inkluderer matrikkelbrev.

For seksjonering av eksisterende bygg og reseksjonering, 1-4 seksjoner, betales et gebyr på 14 390 kroner. For eksisterende bygg med 5 eller flere seksjoner betales gebyr på 14 390 kroner pluss 510 kroner per seksjon fra og med den 5. seksjonen. Dette inkluderer befaring og matrikkelbrev.

Ved sletting eller oppheving betales et gebyr på 4 110 kroner.

Ved avslag på seksjoneringsbegjæring betales normalt gebyr.

Dersom saken trekkes betales 50 % av fullt gebyr.

Kostnader for tinglysning og oppmåling av uteareal som tilleggsareal, kommer i tillegg. Matrikkelbrev er inkludert i gebyret for eierseksjonering/reseksjonering.

Tips en venn Skriv ut